Aktivnosti

Naše glavne aktivnosti i ciljevi uključuju: razvoj međuvjerskog dijaloga i razumijevanja, mirovne aktivnosti, promociju nenasilnih akcija, rodnu jednakost, teoretske i praktični putove ka nenasilju i ljudska prava uopće. Naše metode uključuju: interaktivno učenje, nenasilne metode komunikacije, studije Svetih Tekstova i afirmaciju pozitivnih religijskih tradicija u modernom svijetu.

Leave a Reply