Organizujemo

Zajedno sa pojedincima/kama iz organizacija: Ravangrad ( Sombor , Srbija), TABITA ( Novi Sad, Srbija), CNA (Sarajevo, Bosna i Hercegovina ), Nahla ( Sarajevo, BiH), RAND (Sesvete,Hrvatska), te MCC (Sarajevo,BiH), MALI KORACI organizujemo Regionalnu mirovnu konferenciju „Gradeći mir, slavimo Boga“ koja se održava svake dvije godine.

Leave a Reply