Naša izdanja

Izdali smo i priredili Priručnik za nastavnice i nastavnike islamske vjeronauke o mirovnoj dimenziji islama, te aktivno radimo sa vjeroučiteljima/cama na njihovom mirovnom obrazovanju. MALI KORACI su izdali i Međureligijski vodič za srednjoškolce koji je uredila Mersiha Jusić, svojevrstan glosar onog što bu učenici srednjih škola u Bugojnu htjeli znati i šta zapravo (ne)znaju. Neki od naših partnera i donatora su Ekumenska Inicijativa Žena, Menonitski Centralni Komitet, Američka agencija za razvoj – USAID, Fond Otvoreno društvo, Britanska ambasada u BiH, Američka ambasada u BiH, ministarstva obrazovanja na različitim nivoima i drugi.

Leave a Reply