Vještine za suočavanje sa sukobom

U treninzima Malih Koraka za mlade o tome kako se suočiti sa sukobima u međuljudskim odnosima, “Podsticanje djece da prihvataju razlike”, podušavamo ih nekoliko jednostavnih vještina koji će pomoći da se suočimo sa sukobima na zdrav način. Vještine nenasilne komunikacije i ponašanja pomažu nam da se na zdraviji način povežemo sa članovima porodice, prijateljima i kolegama. Ove vještine takođe pružaju efikasan način da se bavimo većim konfliktima između grupa.

1) Pogledaj u oči osobu sa kojom si u sukobu

Prvi korak je da napravite kontakt očima. Kada smo u sukobu jedni s drugima, često izbjegavamo kontakt očima. Kada uspijemo da pogledamo jedno u drugo, vidimo  emocije, bol i bijes, i tako humaniziramo osobu preko puta sebe. Vidimo da je i on/ona samo ljudsko biće koje želi smiraj.

2) Reci ime osobe sa kojom si u sukobu

Drugi korak je usko povezan sa prvim. U sukobu često kažemo: “Ona je ovakva!” ili “On je takav!” Kada pogledamo u nečije oči i kažemo njegovo/njeno ime, počnemo da se približavamo jedni drugima, a razlozi sa sukob se postaju manji i manji.

3) Navedi/razjasni šta te muči

Dijeljenje onoga što nas uznemirava u sukobu je od presudnog značaja tako da svaka strana može da zna zašto se sukob odvija i kako možemo da krenemo prema transformaciji. Važno je koristiti govor bez dijagnosticiranja, etiketiranja, presuđivanja. Najbolje je govoriti opisno i tačno, držaeći se činjenica.

4) Reci kako bi volio/voljela da se sukob razriješi (koje su tvoje potrebe)

Bez dugog vremenskog fokusiranja na prošlost, važno je pronaći put naprijed zajedno. Tražeći ono što nam treba, mi možemo pomoći drugima da budu više osjetljivi na potrebe drugih u budućnosti. Često koraci #3 i #4 izgledaju sasvim jednostavno: “To si radio/radila ranije, ali u budućnosti, možeš li to učiniti umjesto toga? ‘To i to’ ponašanje bi mi pomoglo.” Kada se pitamo druge za konkretne promjene u ponašanju, kako bi se ispunile sve naše potrebe, postaje moguće živjeti sa manje tenzija, frustracije i sukoba.

Ova četiri koraka nisu uvijek jednostavna pogotovo kada smo učeni da izbjegavamo sukob u potpunosti ili da samo dajemo prihvatljive odgovore umjesto da dijelimo naše stvarno iskustvo o tome kako nas uznemirava ili povrjeđuje nešto što je neko rekao ili uradio. Ipak, mi verujemo da ako naučimo da vježbamo ova četiri jednostavnih koraka u našim svakodnevnim odnosima, međuljudski sukobi i čak veliki konflikti između grupa, mogu se znatno smanjiti.