Mali koraci u osnovnoj školi “Mehurići” na Vlašiću

Amra Pandžo, direktorica Malih koraka održala je radionicu učenicima u osnovnoj školi “Mehurići” u mjestu Dub na Vlašiću. Radionica iz oblasti nenasilne komunikacije na temu “Tačka nultog Nasilja” održana je 28. februara tekuće godine. Učenici su sa velikim entuzijazmom učestvovali  u radionici, te prošli trening nenasilne komunikacije. S ciljem unapređenja dijaloga i nenasilne komunikacije u lokalnim zajednicama, organizacija Mali koraci želi prenijeti iskustva svojih trenera na učenike u ovoj osnovnoj školi, kako bi u budućnosti sa stečenim znanjem na principima dijaloga bili graditelji sigurnijeg bh društva bez nasilja. Napominjemo da su nastavnici osnovne škole Aganović Nedžad, Dautović Fadil i Spahic Halim doprinijeli realizaciji i uspješnom izvođenju radionice na pomenutu temu.