Vjeroučitelj – duhovno osvježenje u odgojno obrazovnom sistemu

Vjeroučitelji su sigurno veliko osvježenje u obrazovnom sistemu, kako među djecom tako među prosvjetnim radnicima. Budimo vodilja morala, uzoritosti, poštenja, pravdnosti i duhovnosti. Neka nam u radu cilj bude Allahovo zadovoljstvo i što zdraviji odgoj naše drage i lijepe djece. želim izraziti lično zadovoljstvo zbog pokretanja ove stranice. Da ne bi bilo dilema oko toga, ko stoji iza stranice, odmah da se predstavim. Ja sam nastavnik islamske vjeronauke (vjeroučitelj), Saudin Cokoja. Završio sam fakultet dave i usuluddina u Medini, 2006 god., a evo već osma godina kako radim kao vjeroučitelj u OŠ “Gornji Vakuf”.

Link: Vjeroučitelj

Cilj pokretanja ove stranice, prije svega, jeste prezentacija mog ličnog rada kroz predmet Islamska vjeronauka. Tako da sadržaj, koji će uglavnom biti objavljivan su moji projekti, aktivnosti, radovi, ekskurzije, seminari, takmičenja i ostalo. Isto tako, želja mi je da kroz prezentaciju mog dosadašnjeg i budućeg ako Bog da rada, što više mojih kolegica i kolega se okoristi te isto sprovede kod sebe u praksu, jer danas ideje najviše vrijede a posebno vrijede ako se zajednički rade.

Također, jedan od ciljeva pokretanja ove stranice, jeste i razmjena iskustava u odgojno obrazovnom procesu kroz predmet Islamska vjeronauka. Kad kažem razmjena iskustava, prevenstveno mislim, predlaganje ostvarenih i planiranih projekata kroz predmet vjeronauka. Želim da naglasim da u svom dosadašnjem radu kao vjeoručitelj, pokušavam da vjeronauku a ujedno i vjeru, što više predstavim djeci van učionice. Isto tako, moj rad je baziran na suradnji sa djecom, radnim kolegama, roditeljima i lokalnom zajednicom kroz razne projekte (odgojnog, edukativnog, društvenog, vjerskog, pedagoškog tipa), a sve s ciljem da pokažem pravu vrijednost predmeta Islamska vjeronauka.