Category Archives: Dešavanja na polju mira

Sarajevsko međureligijsko iskustvo

U petak, 15. juna, tim Malih Koraka je imao privilegiju  da upozna dvadeset i devet američkih studenata na programu studijske posjete gradu Sarajevu, upoznavanju sa njegovom istorijom i njegovom vjerskom raznolikošću. Program studiranja u inostranstvu održavaju naši prijatelji Petra i James Taylor u European Center for the Study of War and Peace (ECSWP). Studenti su stigli sa Boston College-a u Bostonu, Massachusettsu i Univerzitet-a Loyola Marymount u Los Angelesu, Kalifornija, a nakon prvog dana sa nama, provest će još mjesec dana u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.

Amra Pandžo je kao uvod  podjelila svoje iskustvo o opsadi grada Sarajeva, kao i njenu transformaciju kada se počela baviti mirovnim radom nakon rata. Zatim su studenti išli u kratku posjetu na tri sarajevske tradicionalne svete lokacije, uključujući Carevu Džamiju, Crkvu Sv. Ante, i Staru Pravoslavnu Crkvu, koju su studenti posjetili narednog dana.

Careva dzamija

Većina učenika ušla je u džamiju po prvi put kada su posjetili Carajevu Džamiju. To je bilo i njihovo prvo iskustvo o tome kako se Muslimani obavljaju namaz. Neki od njih su posmatrali, a neki obavili namaz zajedno sa muslimanima.

U Crkvi Sv. Ante, Fra Marinko Pejić je govorio o tradiciji Sarajeva, u kojoj se ljudi iz svake religije molili u Staroj Pravoslavnoj Crkvi, Crkvi Sv. Ante i Turbetu Sedam Braće, dajući jednaku svotu novca kao dobrovoljni prilog u nadi da će im se odgovoriti na njihove molitve. Dalje je opisao kako je svaka kuća molitve otvorena za ljude svake vjere, kada im je potrebno mirno mjesto da dođu i mole se. Zaključio je da svi obožavamo jednog Boga, iako razumijemo Boga i klanjamo mu se drugačije.

Stara Pravoslavna Crkva

Sarajevsko međuvjersko iskustvo je fascinantno za mnoge posjetioce, jer je istorija međusobnog poštovanja, saradnje i ljubavi između ljudi i vjerskih zajednica jedinstvena i nudi perspektivu  nade o međusobnoj povezanosti ljudi bez obzira na njihovu religiju ili narodnost.

Podsticanje djece da prihvataju razlike

U saradnji sa Menonitskim centralnim komitetom u periodu od tri godine, od aprila 2016. do marta 2019. godine, organizacija Mali Koraci sprovodi projekat “Podsticanje djece da prihvataju razlike”. Mali Koraci će koristiti metode izgradnje mira sa vjerskom motivacijom kako bi se smanjile podjele između djece iz različitih etničkih grupa. Treneri organizacije Mali Koraci će naučiti djecu alate za dijalog i uzajamno razumijevanje, koristeći vjeru kao motivaciju i izvor energije. Tada će djeca doživjeti direktan kontakt sa “Drugim”, i to izgradnjom prijateljstva i slaveći svoja postignuća zajedno.

Mala škola međuvjerskog dijaloga

U dvanaest različitih gradova širom BiH vjeroučitelji koji su ranije učestvovali u programima obuke za Male Korake biraju djecu za jednodnevnu sesiju pod nazivom “Mala škola međuvjerskog dijaloga”. Na ovim sesijama, grupe od po desetoro djece će učiti o osnovama nenasilne komunikacije i raditi će se sa djecom iz jedne etno-vjerske grupe. Oni će učiti o koracima koje mogu preduzeti kada su u sukobu sa bilo kim, bilo da je to član porodice, prijatelj ili kolega.

Praktična međuvjerska izgradnja mostova

Poslije dvanaest “Malih škola međuvjerskog dijaloga”, svaka grupa je uparena sa drugom grupom djece iz različite etničke zajednice kako bi nastavila obuku na šest susreta “Praktične međureligijske izgradnje mostova”. Ove jednodnevne radionice će pružiti prilike djeci da svoje vještine upražnjavaju igranjem uloge u zamišljenom sukobu, te da izgrađuju prijateljstva sa djecom iz različitih zajednica, te raspravljaju o nacionalističkim porukama i razlozima za rat i mir.

Dječji mirovni festival

U decembru 2018. godine u Sarajevu će se sastati svih 120 učesnika i učestvovati u različitim umjetničkim radionicama, te proslavama koja uključuje muziku i ples.

Stvaranjem prijateljstava preko etničkih i vjerskih barijera, vjeroučitelji i djeca će biti osnaženi da se vrate u svoje škole kao ambasadori promjena. Spremni smo da planiramo buduće zajedničke aktivnosti zajedno u kojima sarađujemo sa rastućim pokretom vjeroučitelja i studenata širom Bosne i Hercegovine koji rade na liječenju rana našeg društva.